Eline Medbøe (f. 1974)

Eline Medbøe er tekstilkunstner og grafiker. Hun jobber hovedsakelig med tekstile objekter, klær og installasjoner, grafikk og relasjonelle prosjekter.

Eline Medbøe is a textile artist and printmaker. She works mainly with textile objects, clothes and installations, artprints and relational projects

Hun er utdannet ved SHKS, institutt for tekstil og siden endt utdannelse i 2003 har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.

Bl.a. separatutstillinger ved SOFT Galleri (2021), Sarpsborg Kunstforening (2018), Galleri Briskeby (2017,2015), Sandefjord Kunstforening (2014), Akershus Kunstsenter (2011) og gruppeutstillinger som Temautstillingen "Mendable" 2020, Østlandsutstillingen 2016, “Upcycle” kuratert av kunstnerkollektivet Hugprud, Galleri Sult (2014) og “Border District” Haugar Kunstmuseum, (2010).

She is a graduate of SHKS, Institute for Textile and since graduating in 2003 she has participated in numerous exhibitions at home and abroad. Such as solo exhibitions at SOFT Galleri (2021), Sarpsborg Kunstforening (2018), Galleri Briskeby (2017, 2015), Sandefjord Kunstforening (2014), Akershus Kunstsenter (2011) and group exhibitions as Østlands Exhibition 2016, "Upcycle" curated by artist collective Hugprud, Galleri Sult (2014) and "Border District" Haugar Kunstmuseum, (2010).

 

Medbøe har allsidig bakgrunn innen kunstfeltet og har erfaring som kurs- og foredragsholder, gallerist og utstillingsansvarlig. Hun har startet den frivillige organisasjonen RELOVE som holder kurs i redesign, kreativt gjenbruk og reparasjon av klær for barn og unge. www.relove.info
Medbøe has a broad background in the arts and has experience as a trainer and lecturer, gallerist and curator. She has started RELOVE which holds courses in redesign, creative reuse and repair of clothes for children and young people. www.relove.info

Utvalg linker til media:

Aftenposten, 11.aug 2017: https://www.aftenposten.no/kultur/i/yqPRA/Du-trodde-kanskje-tekstilkunst-var-kjedelig-handarbeid-Tre-nye-utstillinger-forteller-en-annen-historie

Dagsrevyen 2015: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19111915/19-11-2015#t=24m13s

Aftenposten 2015: https://www.aftenposten.no/kultur/i/BJ6eG/Stoff-til-ettertanke

Kunstkritikk 2011: http://www.kunstkritikk.no/kritikk/kunst-som-sorgmedium/?d=no